Search

Loading

Monday, August 8, 2011

Chaturmas Pravesh of Sri Vijayprabha Sri Ji at Vichakshan Bhawan

 Chaturmas Pravesh of Sri Vijayprabha Sri Ji occurred at Vichakshan Bhawan on July 10, 2011.
Sri Jain Swetambar Khartar Gachchh Sangh, Jaipur organized Pravesh of the reverend sadvi mandal. Procession started from Sri Mahavir Swami temple (Multan mandir) Adarshnagar and reached Vichakshan Bhawan via MD road, Sanganeri gate and Johari Bazar.

Sadhwi Vijayprabha sri ji was accompanied by her elder Pravartini sri Chandraprabhasri ji and other nuns. Hundreds of people from the Sangh were present in the procession. The procession was converted into a Dharmasabha at Shivjiram Bhawan.

Dharmasabha was followed by Sadharmi Vatsalya. .

Thanks,
Jyoti Kothari

allvoices

No comments: