Search

Loading

Monday, August 8, 2011

Puja on the eve of Mahavir Jayanti at Panchayati Mandir

 Sri Jain Swetambar Khartar Gachchh Sangh, Jaipur organized Puja at Panchayati Mandir on the eve of Mahavir Jayanti. Sri Jain Yuva Parishad sponsored the program.
Thanks,
Jyoti Kothari

allvoices

No comments: