Search

Loading

Sunday, September 19, 2010

List of Jain Temples and Dadabadi managed by Khartar Gachchh Sangh, Jaipur

1. Shri Chanda Prabhu Temple and Dadabadi at Amber
2. Shri Suparshwanath  Temple at Khoh
3. Shri Parswanath Temple and Dadabadi at Mohanbadi, Galta Road
4. Shri Shantivijay Suri Guru Mandir, Samadhi Mandir of Shiv Ji Ram Ji Maharaj, Pujya Jayanand Ji Maharaj, Pujya Punya Shri ji Maharaj, Samata Murti Vichakshan Shri ji Maharaj, Agam Jyoti Sri Sajjan Sri ji Maharaj at Mohanbadi, Galta Road.
Map of  Mohanbadi

5. Shri Suparshwanath Panchayati temple, Dada, Gheewalon Ka rasta, Joharai Bazar
6. Adinath (Rishabhdev) temple, Katla Mandir near Agrawal college, Agra Road, Jaipur
7. Mahavira Swami temple at Tonk Fatak
8.  Jain temple at Mansarovar near Heera Path choraha
9. Twin temple and Dadabadi at Sanganer
10. Temple and Dadabadi at Chaksu
11. Sri Vasupujya Swami temple and Jin Kushal Suri Dadabadi at Malpura, District Tonk.

allvoices

No comments: